johdanto

Käsikirja on luotu selkeyttämään joukkueen vastuualueita suhteessa eri sidosryhmiin. Näitä sidosryhmiä ovat joukkue, seura, piiri, koti, tiedotusvälineet, sekä myös kaupungin eri tahot.

Urheiluseurassa toimitaan tietyissä asioissa (mm. talousasiat) aivan kuten yrityksissä lainsäädäntöä ja yhdistyslakia noudattaen. Lisäksi seura ja jaosto määrittelevät tässäkin dokumentissa hyväksi todettuja toimintatapoja, joita noudattamalla asiat hoituvat parhaiten.  Toimintatapojen kehittämiseksi rohkaistaan myös ehdotuksiin asioiden toisin hoitamisesta.

Käsikirjan sisältö luodaan ja päivitetään valmennuspäällikön sekä juniorijoukkueiden joukkueenjohtajien toimesta. Hyväksyntä haetaan jalkapallojaostolta. Viimeisin hyväksytty versio toimii aina virallisena ohjeistuksena juniorijoukkueille sekä joukkueenjohtajille.

Käsikirjan päivitystarpeet katselmoidaan vuosittain ja päivitysvastuu on aina jaostolla.

jalkapallon organisaatio LTU:ssa

Jalkapallojaosto toimii osana Littoisten työväenurheilijat ry:tä, joten jalkapallon johtoryhmä toimii ry:n johtokunnan alaisuudessa. LTU:n jalkapallojaosto ja sen palvelut ovat ry:n toimintoja, joiden kuluista ja perittävistä kustannuksista päättää jaosto.

ohjeita aloittavalle joukkueelle

Olemme koonneet tähän ohjeeseen muutamia seikkoja joita joukkueenjohtajan, valmentajien ja muiden hienoon toimintaan mukaan lähteneiden tulisi ottaa huomioon uutta joukkuetta perustettaessa.

Olette fukiseskarissa muodostaneet tietyn ryhmän ja tästä ryhmästä muodostetaan LTU:n nappulajoukkue. Joukkueen perustamisinfo pidetään kesätauon jälkeen. Tämän kokouksen kutsuu koolle LTU:n jalkapallojaosto.

Kokouksessa valitaan joukkueelle joukkueenjohtaja ja valmentajat. Mitä useampi vanhempi lähtee mukaan, sitä varmemmalla pohjalla joukkueen tulevaisuus on. 

joukkueenjohtajan tehtävät perustamisvaiheessa


-   Yhteystietojen kerääminen. Kaikkien pelaajien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot on saatava ehdottomasti rekisteriin. Tätä listaa täytyy ja pitää päivittää alkuvaiheessa aina, kun uusi pelaaja tulee harjoituksiin.  Tätä toimintaa ei tule jättää yksin joukkueenjohtajan harteille, vaan valmentajat ovat niin ikään vastuussa yhteystietojen keruusta ja jatkoilmoittamisesta joukkueenjohtajalle.

-   Mukana harjoituksissa on hyvä pitää printattuja jäsenlomakkeita (seuran verkkosivuilta). Näin tiedot saadaan heti oikein.

-   Ajankohtaisen listan toimittaminen seuran toimistoon. Listan perusteella seura lähettää jäsenmaksu- ja vakuutuslaskut pelaajille. Uuden pelaajan liittyessä joukkueeseen tästä tehdään heti ilmoitus seuran toimistoon osoitteeseen ltujalkapallo@gmail.com.

vakuutuksista:


 - On ehdottoman tärkeää kysyä pelaajien vanhemmilta pelaajan voimassaoleva vakuutusturva. Nykyään usea vapaaehtoinen vakuutus kattaa myös jalkapalloharrastuksessa sattuneet vahingot 16 ikävuoteen saakka (Huom. Tämä saattaa vaihdella vakuutusten välillä).

- Mikäli pelaajalla ei ole vapaaehtoista vakuutusta, Palloliiton kautta otettu vakuutus kattaa vahingot. TÄRKEÄÄ: VAKUUTUS ON PAKOLLINEN. Ilman sitä ei voi päästää pelaamaan. 

Mitä siis ilmoitetaan seuralle:

a) Pelaajan nimi
b) hetu (vakuutusta varten)
c) osoite
d) vanhempien yhteystiedot
e) ottaako Palloliiton vakuutuksen vai onko vapaaehtoinen vakuutus
f) vapaaehtoisen vakuutuksen numero ja vakuutusyhtiön nimi 

toimintasuunnitelma

- Jokainen joukkue laatii keskuudessaan toimintasuunnitelman. Tämän suunnitelman perustana käytetään vanhempainkokousta, jonka joukkueenjohtaja kutsuu koolle kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Joukkueen tekemisistä päätetään alkuvaiheessa yhteisesti.

- Kokouksen voi järjestää vaikka Monitoimitalon kokoushuoneessa. Kokoustilan voi varata Monitoimitalon vahtimestareilta. Kokouksessa sovitaan mihin turnauksiin osallistutaan, mihin käytetään rahaa ja kuinka sitä joukkueen jäseniltä kerätään sisään. Kun yhteisistä pelisäännöistä on päästy yksimielisyyteen, kirjataan sovitut asiat ja tiedotetaan kaikille joukkueen vanhemmille.

joukkueen säännöt

-Kaikki jalkapallojoukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua Urheilun pelisäännöt sekä vanhempien ja joukkueenjohdon että pelaajien ja joukkueenjohdon välille. Ainakin C15- ja nuorempien joukkueiden (E10 alkaen) tulee saadakseen osallistumisoikeuden, toimittaa pelisäännöt ennen ensimmäistä virallista sarjaotteluaan. Tämä on palloliiton määräys ja piiri lähettää vuosittain muistutuksen asiasta joukkueenjohtajille, samoin kuin linkin jota kautta säännöt tulee toimittaa.

MISTÄ KESKUSTELLAAN?

Miten jaamme peliajan pelaajien kesken kauden aikana? 
Miten ja millä perusteella pelaajia palkitaan?
Joukkueen menestyminen vs. yksilöiden kehittyminen?
Miten huomioimme lahjakkaimmat ja innokkaimmat?
Ovatko eri toimijoiden roolit selvät (vanhemmat, valmentajat, pelaajat, huoltajat jne.)? 
Mitkä ovat joukkueemme tavoitteet? 
Paljonko toiminta saa maksaa? 
Leikinomaisuus, tasavertaisuus ja kilpailullisuus omassa joukkueessamme?
Savuttomuus ja päihteet? Kiroilun nollatoleranssi?

kuinka joukkueen rahaliikenne pyörii?

-Jokainen joukkue on itse vastuussa taloudenhoidostaan. Seuran kaikki tilit ovat Liedon Säästöpankissa ja jokaiselle joukkueelle perustetaan omansa. Jaosto hoitaa tilinavaamiset ja siihen tarvitaan aina jaostokokouksen päätös. Kaikki tilit ovat viimekädessä seuran omaisuutta, vaikka joukkueet vastaavatkin niistä itsenäisesti ja tilinkäyttöoikeus on vain heidän nimeämillään edustajilla, yleensä taloudenhoitajalla ja joukkueenjohtajalla.

varusteet

-Joukkueen on hyvä valita keskuudestaan joku vanhemmista varustevastaavaksi. Aluksi tätä tehtävää voi toki hoitaa joukkueenjohtaja ja varustevastaava valitaan vasta siirryttäessä junnuikään.

-Ohjeet varusteista ja niiden hankinnasta löytyvät LTU jalkapallojaoston kotisivuilta.

kausijulkaisu

-Seuran jalkapallojaosto julkaisee vuosittain kausijulkaisun, jossa joukkueet esitellään kuvin ja sanoin. Joukkueenjohtaja kirjoittaa joukkue-esittelyn ja lisäksi jaoston puheenjohtaja kertoo kuluneen kauden kuulumiset LTU:n jalkapallosta. Lisänä on yleensä myös muutaman pelaajan haastatttelu.

-Kausijulkaisu on osa joukkueiden varainkeruuta mainosmyynnin muodossa, mainosmyynti menee suoraan joukkueen kassaan. Kunkin vuoden nuorin juniorijoukkue saa 200€ jaostolta, sillä heidän vastuullaan on kausijulkaisujen jakaminen Littoisten postilaatikoihin.

pallopiirin maksut

-Jos joukkue luovuttaa sarjassa, siitä koituvat maksut pallopiirille ovat joukkueen vastuulla samoin kuin pelaajien siirtomaksut kun siirrytään toisesta seurasta LTU:hun.

futsal

-Seura suosittelee juniorijoukkueille futsal sarjaan osallistumista talvikauden pallollisena harjoitteluna, lämmitetyllä Kaarinan KHT-ulkokentällä treenaamisen ohella.

futsal-säännöt

Harrastajamääriltään sekä kilpailutoiminnaltaan kasvavana lajina futsal on alkanut kiinnostaa myös muitakin kuin lajiin vihkiytyneitä toimijoita. Lisääntynyt kiinnostus ja näkyvyys asettavat kaikille lajin toimijoille tasapuolisesti uusia haasteita. Joudumme yhä tarkemmin miettimään toimintaamme kentällä sekä kentän ulkopuolella. Tavoite jatkossakin on, että säilytämme futsalista dynaamisen, kehittyvän lajin kuvan, jonka toimijat kunnioittavat toisiaan ja osoittavat reilun pelin henkeä kaikkia osapuolia kohtaan.

Futsal kuuluu osana Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –nuorisostrategiaan, joka on siten omalta osaltaan ollut vaikuttamassa futsalin suosion nopeaan kasvuun. Futsal on luonteeltaan parhaimmillaan tekniikkaa kehittävä ja suosiva, pienellä ryhmällä harrastettavissa oleva, säännöiltään yksinkertainen ja nopea laji. Siten se on mm. oiva juniorijoukkueiden harjoittelumuoto.

Lisääntyvä kilpailutoiminta asettaa myös omat vaatimuksensa erotuomaritoiminnalle. Erotuomareiden tarve kasvaa samassa suhteessa ottelumäärien kanssa. Tarvitsemme siis lisää toimintaan sitoutuneita ja aktiivisia toimijoita. Tässäkin riittää haastetta kaikille lajin parissa toimiville sidosryhmille.

Käsissänne on uusi futsalsääntökirja http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Futsal/futsalsaannot_2014.pdf Kirjan rakenne on muuttunut lähemmäksi jalkapallosääntökirjaa, joskin tässä kirjassa on käytetty uutta lajiin vakiintunutta terminologiaa tavoitteena selkeyttää ja löytää asioille suomenkieliset vastineet sääntöjen hengen ymmärtämiseksi. Uudessa kirjassa on aktiivisesti pyritty pois suorasta englanninkielisen tekstin kääntämisestä suomeksi. Lisäksi sääntökirjan opiskelemisen ja ymmärtämisen tueksi on tehty lisäohjeet, jossa on selvitetty uutta terminologiaa sekä annettu ohjeita sääntöjen tulkitsemiseksi.

Sääntötuntemus ja niiden oikea toteuttaminen sekä sääntöjen noudattaminen yhdistettynä vastustajan ja erotuomariston kunnioittamiseen tekevät futsalista nautittavan harrastuksen. Edellä mainitut vaikuttavat myös lajin edelleen kehittymiseen.

jalkapallosäännöt

Esipuhe

Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA tuottaa vuosittain uuden sääntökirjan. Tavallisesti se pitää sisällään joitain muutoksia tulkintoihin tai itse sääntöihin. Tälle vuodelle isoin muutos koskee paitsion (sääntö 11) tulkintaa. Muutos on esitetty sivulla 90 kohdassa Sääntö 11 / Määritelmät. Tämän lisäksi kirjaan on lisätty määräykset koskien lisäerotuomareiden ja maalirajateknologian käyttöä.

Jalkapallosäännöissä on kaksi osaa: varsinainen sääntöteksti ja tätä täydentävät tulkinnat ja lisäohjeet. Sääntötekstiä täydentävät Suomen Palloliiton ohjeet, joita noudatetaan kansallisissa kilpailuissa. Näihin lukeutuvat myös loppuosasta löytyvät erotuomariston yhteistyö -ohje ja kaikki pelaa -säännöt.

Suomen Palloliitto julkaisee jalkapallosääntöjen http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/jalkapallosaannot_2015_low.pdf  lisäksi vuosittain Erotuomarin käsikirjan http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/erotuomarin_kasikirja_2014.pdf. Siihen on koottu erotuomaritoimijoita varten hallinnollisia ohjeita sekä kaikkia toimijoita palvelevia jalkapallosääntöjen tulkintaohjeita. Myös tähän dokumenttiin tutustuminen sääntöjen soveltamisen tukena nähdään erittäin hyödylliseksi.