PELAAJAT

Antti Arell
Eetu Heino
Arttu-Pekka Heinonen
Roope Hvitfelt
Aleksi Knuutila
Akseli Moisio
Eetu Suikkari
Alanko Aaron
Keskinen Otto
Klemola Oskari
Säkkinen Juuso
Tuomas Korkka
Sampo Kurittu
Dzemal Dzebo
Muhamed Dzebo
Eino Nieminen
Santeri Ketola
Daniel Nordlund
Jan Kallioinen
Kosti Heikkonen

TAUSTAHENKILÖT

Jari Heinonen (valmentaja) 
Juha-Pekka Heinonen (valmentaja) 
Petri Hvitfelt (valmentaja) 
Hanna-Kaisa Heino (joukkueenjohtaja) 
Henna Heinonen (joukkueenjohtaja) 
Minna Säkkinen(rahastonhoitaja)
Janne Suikkari (varainhankinta)
Simo Lehtonen (maalivahtivalmentaja)