M55

pelaajat

Hasan Fuat
Harri Hellman
Kari Huhtala
Raimo Hyvönen
Kari Hämäläinen
Teuvo Intovuori
Ari Jokinen
Pentti Järvelä
Hannu Keihäs
Veikko Koivunen
Seppo Koskinen
Markku Kostamo
Lasse Kujala
Keijo Lehtinen
Lassi Lehtonen
Tuomo Lempiäinen
Kari Mäkelä
Hannu Mäkeläinen
Reijo Vahtera