M50

pelaajat

Harri Hellman
Raimo Hyvönen
Teuvo Intovuori
Ari Jokinen
Kari Kanervo
Hannu Keihäs
Anssi Ketoja
Esko Anttikoski
Lassi Lehtonen
Sharhzad Hazrati
Matti Niittyvaara
Jukka Pirttiperä
Kimmo Pohjalainen
Timo Remes
Olli Saarinen
Jame Tuominen
Mikko Suominen
Pertti Suurhasko
Tommi Viitanen
Reijo Viljanen