M45

PELAaJAT

Esko Anttikoski
Marko Harju
Mika Heinonen
Raimo Hyvönen
Jari Jokinen
Kari Kanervo
Pekka Kaukonen
Anssi Ketoja
Kimmo Laine
Rami Lehtinen
Lassi Lehtonen
Reijo Nartamo
Kimmo Pohjalainen
Mika Pyyhtiä
Timo Remes
Olli Saarinen
Mikko Suominen
Pertti Suurhasko
Jame Tuominen
Tommi Viitanen